Δήλωση περί Ιδιωτικού Απορρήτου

RB λογότυπο

Γενικά

Η RB UK Commercial Limited και οι συνδεδεμένες της εταιρείες (εφεξής «Reckitt Benckiser») σέβονται την  ιδιωτικότητα του κάθε ατόμου που επισκέπτεται τις ιστοσελίδες μας ή ανταποκρίνεται στις διαδραστικές διαφημίσεις μας και στα άλλα μέσα επικοινωνίας. Η παρούσα Δήλωση περί Ιδιωτικού Απορρήτου περιγράφει τις πληροφορίες που θα συλλέγει η Reckitt Benckiser καθώς και τον τρόπο χρήσης αυτών των πληροφοριών. Η παρούσα Δήλωση σας παρέχει επίσης οδηγίες σχετικά με το τι πρέπει να κάνετε αν δεν επιθυμείτε τη συλλογή ή κοινή χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών όταν επισκέπτεσθε τις ιστοσελίδες της Reckitt Benckiser ή όταν απαντάτε στις διαφημίσεις μας και στα άλλα μέσα επικοινωνίας.

Δυνάμεθα να τροποποιήσουμε την παρούσα Δήλωση Περί Ιδιωτικού Απορρήτου και συνεπώς θα πρέπει τακτικά να επισκέπτεστε την παρούσα σελίδα και να βεβαιώνεστε ότι έχετε διαβάσει και συμφωνείτε με την πιο πρόσφατη Δήλωση

Προσωπικές Αναγνωρίσιμες Πληροφορίες

Η Reckitt Benckiser δεν θα συλλέγει οποιεσδήποτε προσωπικές αναγνωρίσιμες πληροφορίες που οδηγούν στην εξακρίβωση της ταυτότητάς σας (πχ. όνομα, διεύθυνση, τηλεφωνικό αριθμό ή ηλεκτρονική διεύθυνση) εκτός και εάν μας τις παρέχετε εθελοντικά.

Όταν παρέχετε προσωπικές αναγνωρίσιμες πληροφορίες, μπορεί να ερωτηθείτε εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε μελλοντικές επικοινωνίες μας, όπως ενημερωτικά περιοδικά, ηλεκτρονική αλληλογραφία ή άλλες πληροφορίες. Εάν επιθυμείτε, Μπορείτε να επιλέξετε να μην λαμβάνετε τέτοιου είδους επικοινωνίες.

Εάν δεν επιθυμείτε να συλλέγονται οι προσωπικές αναγνωρίσιμες πληροφορίες σας, παρακαλείσθε να μην μας τις υποβάλλετε. Εάν έχετε ήδη υποβάλλει τέτοιου είδους πληροφορίες και επιθυμείτε να τις αφαιρέσουμε από τα αρχεία μας, παρακαλούμε επισκεφθείτε τη σελίδα «Επικοινωνία» στην ιστοσελίδα του προϊόντος.

Οι προσωπικές αναγνωρίσιμες πληροφορίες που συλλέγονται στην παρούσα ιστοσελίδα μπορεί να αποθηκευτούν ή να τύχουν επεξεργασίας στη χώρα κατοικίας σας ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα στην οποία η Reckitt Benckiser ή οι υπεργολάβοι ή εντολοδόχοι της είναι εγκατεστημένοι. Η Reckitt Benckiser θα εξασφαλίσει ότι οποιαδήποτε μεταβίβαση πληροφοριών έξω από τη χώρα κατοικίας σας θα πραγματοποιείται σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

Επιπλέον από την παροχή υπηρεσιών ή πληροφοριών σε εσάς κατόπιν αιτήσεώς σας, οι προσωπικές αναγνωρίσιμες πληροφορίες σας ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιηθούν προκειμένου να παρακολουθήσουμε τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα και τα προϊόντα μας. Επίσης, ενδέχεται να συσχετίσουμε τις πληροφορίες που παρέχετε με πληροφορίες που συλλέγονται από άλλες πηγές, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών που έχετε παράσχει σε άλλους φορείς (υπό την προϋπόθεση ότι αποδέχεστε και συμφωνείτε στην κοινή χρήση τους), καθώς και με δημόσια προσβάσιμες πληροφορίες. Όλες αυτές οι πληροφορίες θα μας βοηθήσουν, παραδείγματος χάριν, να σχεδιάσουμε καλύτερα τα προϊόντα, τις ιστοσελίδες και τις διαφημίσεις μας. Για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού ενδέχεται επίσης να μοιραστούμε τις πληροφορίες σας με εταιρείες που εκτελούν εργασίες για λογαριασμό μας. Αυτές οι εταιρείες έχουν συμφωνήσει να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες σας μόνο στο πλαίσιο που θα τους ζητηθεί από εμάς καθώς και να διαθέτουν διαδικασίες για την προστασία των εν λόγω πληροφοριών.

Εάν μοιραστούμε τις πληροφορίες σας με κάποια άλλη εταιρεία πέραν των ως άνω αναφερθέντων, θα επικοινωνήσουμε πρώτα μαζί σας και θα σας δοθεί η δυνατότητα να αφαιρέσετε τις πληροφορίες σας από τη βάση δεδομένων μας, εκτός αν έχετε ήδη δώσει τη συγκατάθεσή σας για τέτοια ενέργεια.

Θα διατηρήσουμε τις πληροφορίες σας για εύλογο χρονικό διάστημα ή για όσο διάστημα ορίζει ο Νόμος.

Σε κάθε περίπτωση από τις ως άνω αναφερόμενες θα τηρείται η διαδικασία που προβλέπεται από το Ν.2472/1997, το Ν.3471/2006 και τις Αποφάσεις και Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και θα έχετε δικαίωμα άρνησης, εναντίωσης, διόρθωσης ή/και προσωρινής έννομης προστασίας. Σε περίπτωση που επιθυμείτε την επιβεβαίωση, τροποποίηση ή διαγραφή των στοιχείων σας που τηρούνται από την Reckitt Benckiser, παρακαλούμε επισκεφθείτε τη σελίδα «Επικοινωνία» στην ιστοσελίδα του προϊόντος.

Παιδιά

Η Reckitt Benckiser δεν έχει την πρόθεση να συλλέξει οποιεσδήποτε προσωπικές αναγνωρίσιμες πληροφορίες (δηλαδή το όνομα, τη διεύθυνση, τον τηλεφωνικό αριθμό ή την ηλεκτρονική διεύθυνση) από χρήστες κάτω των 13 ετών. Όπου απαιτείται η Reckitt Benckiser θα παρέχει ειδικές οδηγίες στα παιδιά να μην αποστέλλουν τέτοιες πληροφορίες. Σε περίπτωση που ένα παιδί έχει παράσχει τις παραπάνω προσωπικές αναγνωρίσιμες πληροφορίες στην Reckitt Benckiser, ο γονέας ή κηδεμόνας του παιδιού θα πρέπει να επισκεφθεί τη σελίδα «Επικοινωνία» στην ιστοσελίδα του προϊόντος, εάν επιθυμεί να διαγραφούν αυτές οι πληροφορίες από τα αρχεία μας.

Μη-Προσωπικές Αναγνωρίσιμες Πληροφορίες Αυτόματης Συλλογής

Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να συλλέξουμε πληροφορίες για το άτομό σας που δεν οδηγούν στην εξακρίβωση της ταυτότητάς σας. Μεταξύ αυτών των πληροφοριών περιλαμβάνεται ο τύπος του φυλλομετρητή ιστού (Internet Browser) που χρησιμοποιείτε, ο τύπος του λειτουργικού συστήματος του υπολογιστή σας και το όνομα τομέα (domain name) της ιστοσελίδας από την οποία συνδέεστε στην ιστοσελίδα ή στη διαφήμισή μας. Αυτές τις πληροφορίες τις χρησιμοποιούμε προκειμένου να κατανοήσουμε καλύτερα τα ενδιαφέροντα των πελατών μας και να βελτιώσουμε τις επιχειρηματικές μας συναλλαγές και τις ιστοσελίδες μας.

Πληροφορίες που Ενδέχεται να Αποθηκευτούν Αυτόματα Στο Σκληρό Δίσκο του Υπολογιστή σας

Όταν επισκέπτεστε μία από τις ιστοσελίδες ή τις διαφημίσεις μας, ενδέχεται να αποθηκευτούν ορισμένες πληροφορίες στον υπολογιστή σας. Παραδείγματος χάριν, οι πληροφορίες αυτές μπορεί να έχουν τη μορφή «Cookie» ή παρόμοιου αρχείου που θα  επιτρέψουν να προσαρμόσουμε καλύτερα μία ιστοσελίδα ή διαφήμιση στα ενδιαφέροντα και στις προτιμήσεις σας. Με τους περισσότερους φυλλομετρητές ιστού (Internet Browsers) μπορείτε να διαγράψετε τα Cookies από το σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας, να απαγορεύσετε την αποθήκευση όλων των Cookies ή να λαμβάνετε προειδοποίηση πριν από την αποθήκευση ενός Cookie. Παρακαλούμε ανατρέξετε στις οδηγίες του φυλλομετρητή ιστού (Internet Browser) ή στην ηλεκτρονική βοήθεια για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις λειτουργίες. Παρακαλούμε λάβετε υπόψη σας ότι λόγω της διαγραφής ή απαγόρευσης αποθήκευσης των Cookies ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιείτε πλήρως την ιστοσελίδα μας.

Επικοινωνία

Εάν έχετε καταχωρήσει προσωπικές αναγνωρίσιμες πληροφορίες μέσω μιας ιστοσελίδας της Reckitt Benckiser ή μέσω διαδραστικής διαφήμισης ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο και επιθυμείτε οι πληροφορίες αυτές να διαγραφούν από τα αρχεία μας, παρακαλούμε επισκεφθείτε της σελίδα «Επικοινωνία» στην ιστοσελίδα του προϊόντος.

Η παρούσα Δήλωση περί Ιδιωτικού Απορρήτου τίθεται σε ισχύ από την 1η Απριλίου 2014 RB Commercial Limited. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.